คลายความเมื่อยล้าด้วยการทานโสมเกาหลี

ความเมื่อยล้าจากการทำงาน อาการเมื่อยล้าเป็นปรากฏการณ์ธรรมชาติหลังจากการทำงานทุกชนิด โดยเฉพาะงานที่ต้องออกแรงมาก เช่นการแบกหาม ยกของหนัก หรือการนั่งทำงานเป็นเวลานานการทำงานต้องอาศัยการหดตัวของกล้ามเนื้อจึงจะเกิดแรงตามที่ต้องการได้ โครงร่างของมนุษย์ประกอบด้วยกระดูก ข้อต่อ ที่มีกล้ามเนื้อเกาะอยู่เมื่อกล้ามเนื้อหดตัวข้อต่อจะเคลื่อนไหวในทิศทางต่างๆ ขึ้นอยู่กับลักษณะของข้อต่อนั้นทำให้เกิดการงอ การเหยียด การหมุนรอบข้อต่อทำให้มนุษย์หายใจได้ กินอาหารได้ เดินได้ นั้งได้ ยืนได้ รวมทั้งทำกิจการต่างๆ ในชีวิตประจำวันและการทำงานเพื่อหาเลี้ยงชีพ

การทำงานของกล้ามเนื้อ

ทุกครั้งที่กล้ามเนื้อหดตัวจะเผาผลาญอาหารที่สะสมอยู่ในกล้ามเนื้อ เพื่อให้เกิดพลังงานในการหดตัว สารเคมีที่เป็นผลพวงจากการเผาผลาญอาหารจะถูกแปรเปลี่ยนเป็นน้ำและคาร์บอนไดออกไซด์ ในภาวะที่กล้ามเนื้อคลายตัวจะมีการไหลเวียนของเลือดเข้าสู่กล้ามเนื้อได้เพื่อนำออกซิเจนและอาหารมาให้กล้ามเนื้อและชำระเอาคาร์บอนไดออกไซด์และสารเคมีที่ตกค้างอยู่ออกไปจากกล้ามเนื้อ แต่ถ้าตราบใดที่กล้ามเนื้อหดตัวอยู่เป็นเวลานานและไม่คลายตัวสารตกค้างซึ่งเป็นกรดจะคั่งค้างอยู่ในกล้ามเนื้อทำให้เกิดอาการเมื่อยล้าได้

กล้ามเนื้อกับการเล่นกีฬา

การเล่นกีฬาต่างๆ อาจแบ่งได้ 2 ลักษณะเช่นเดียวกับการทำงาน คือ กีฬาที่ข้อต่อเคลื่อนไหวตลอดเวลา เช่น การเดิน การวิ่ง การว่ายน้ำ การตีปิงปอง หรือกีฬาที่ข้อต่อไม่ค่อยเคลื่อนไหว เช่น ยกน้ำหนัก ชกมวย มวยปล้ำ กล่าวกันว่าข้อแตกต่างระหว่างการทำงานและการเล่นกีฬาคือการทำงานใช้กล้ามเนื้ออยู่ในกลุ่มเดียวกัน ขณะที่การเล่นกีฬาจะใช้กล้ามเนื้อหลายๆ กลุ่ม ความเมื่อยล้าที่เกิดขึ้นจากการเล่นกีฬาจึงถูกขจัดไปได้เร็วกว่าการทำงาน หลังจากการทำงานถ้าได้นอนพัก หรือพักการใช้กล้ามเนื้อที่เมื่อยล้าชั่วคราว โดยเปลี่ยนไปทำกิจกรรมอย่างอื่นที่ใช้กล้ามเนื้ออื่น หรือให้กล้ามเนื้อที่เป็นมัดนั้นมีการหดตัวหรือคลายตัวตลอดเวลา ความเมื่อล้านั้นย่อมจะหายไปได้อย่างรวดเร็ว

สมดุลของกล้ามเนื้อ

การทำให้เกิดความสมดุลระหว่างการทำงานและพักผ่อนระหว่างการหดตัวและคลายตัวของกล้ามเนื้อย่อมเป็นวิธีที่แก้ความเมื่อยล้าได้เป็นอย่างดีการป้องกันอาการเมื่อยล้าของกล้ามเนื้อคือ การทำให้เกิดความสมดุลในการหดตัวของกล้ามเนื้อในการทำงานควรปรับเปลี่ยนท่านั่งหรือท่ายืนให้เหมาะกับการทำงานชนิดนั้นโดยไม่ต้องเกร็งกล้ามเนื้อยกแขนอยู่ตลอดเวลาทุกๆ ครึ่งชั่วโมงควรมีการลุกขึ้นยืนเพื่อยืดเส้นยืดสายหรือเดินไปมาสัก 5-10 นาที หลังการทำงานควรเล่นกีฬาหรือออกกำลังกายที่ไม่หนักเกินไป การทำงานในลักษณะให้เกิดความสมดุลของการหดตัวและคลายตัวของกล้ามเนื้อจึงจำเป็นอย่างยิ่งสำหรับชีวิตประจำวันทำนองเดียวกันการอยู่นิ่งๆ โดยไม่ต้องทำงานใดๆ ทำให้การไหลเวียนของเลือดไม่ดีย่อมเกิดความเมื่อยล้าได้จยกว่าจะลุกขึ้นทำงานเพื่อให้เลือดไหลเวียนดีขึ้น

บำบัดความเมื่อยล้าด้วยโสมเกาหลี

ในยามเหน็ดเหนื่อยเมื่อยล้ากับการทำงาน การดื่มโสมอุ่นๆ เป็นประจำอย่างน้อยวันละ 1 ถ้วย ขณะท้องว่างระหว่างมื้ออาหาร ด้วยคุณสมบัติต่อต้านความเมื่อยล้า ช่วยให้ผนังเซลล์ดูดซึมออกซิเจนเพิ่มขึ้นจากปกติส่งผลให้ขบวนการเผาผลาญในร่างกายเพิ่มมากขึ้นร่างกายจึงปล่อยพลังงานได้มากขึ้น โสมยังช่วยในการปรับอัตราการเต้นของหัวใจให้กลับคืนสู่สภาพปกติได้รวดเร็วยิ่งขึ้น ทำให้ร่างกายเหนื่อยช้าลง มีความทนทานต่อการทำงาน การออกกำลังกายหรือการประกอบกิจกรรมต่างๆ ได้ยาวนานขึ้นและนอกเหนือจากนี้คุณสมบัติพิเศษ เมื่อดื่มโสมเข้าสู่ร่างกายโสมยังช่วยกระตุ้นระบบการไหลเวียนของเลือดรวมถึงระบบการทำงานต่างๆ ในร่างกายให้ทำงานได้เป็นอย่างดี

ขอบคุณข้อมูลจาก : นิตยสารหมอชาวบ้าน เล่มที่ 181 เดือนพฤษภาคม 1994 คอลัมน์ ดุลชีวิต, นักเขียนหมอชาวบ้าน รศ.ประโยชน์ บุญสินสุข

ใส่ความเห็น