แหล่งกำเนิดของโสม

แรกเริ่มในยุคโบราณนั้นโสมมาจากแหล่งธรรมชาติ ต่อมาเมื่อความต้องการโสมมีมากขึ้น จึงทำให้มีการเพาะพันธุ์ขึ้นแหล่งที่มาของโสมแยกออกได้ 2 ประเภทดังนี้

โสมป่า

โสมป่า คือ โสมที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ ถูกควบคุมคุณภาพด้วยกระบวนการทางธรรมชาติ และเชื่อกันว่าโสมป่ายังคงเป็นโสมที่มีคุณภาพดีที่สุด ดังนั้นโสมป่าจึงมีราคาที่แพงที่สุด แม้ว่าในปัจจุบันจะมีแหล่งที่มาของโสมอยู่มากมายก็ตาม ในปัจจุบันโสมป่าไม่ค่อยมีแล้วถึงมีก็หายากมากๆ

โสมเพาะ

โสมเพาะ คือ โสมที่ได้มีการพัฒนาสายพันธุ์และทำการเพาะปลูกขึ้นภายใต้สภาพแวดล้อมที่มนุษย์ควบคุมและกำหนดขึ้นโดยมากมักจะเลือกสภาพแวดล้อมในเขตที่มีอากาศอบอุ่น โดยปกติอายุของโสมเพาะที่เหมาะจะนำมาใช้นั้นจะอยู่ที่ 5-6 ปี และด้วยเหตุที่ถูกควบคุมโดยมนุษย์ ลักษณะรูปร่างของราก รวมไปถึงคุณภาพจึงมีความคล้ายคลึงกัน หรือ มิเช่นนั้นจะแตกต่างกันไม่มากนัก

โสมเพาะซึ่งเป็นที่รู้จักและมีชื่อเสียงได้แก่ โสมเกาหลี ซึ่งปลูกและควบคุมโดยรัฐบาลเกาหลีอย่างเคร่งครัดจึงทำให้ โสมเกาหลี  เป็นโสมที่มีทั้งคุณภาพ ชื่อเสียง และราคาที่สูงมาก

ใส่ความเห็น