คอเลสเตอรอลสูงทำให้เกินโรคหัวใจ

คอเลสเตอรอล (Cholesterol) เป็นปัญหาใหญ่สำหรับคนในยุคปัจจุบันมากขึ้น เนื่องจากพฤติกรรมการบริโภคอาหารที่แปรเปลี่ยนไป คนในยุคปัจจุบันรับประทานอาหารที่มีประโยชน์น้อยลง เช่น ผักและปลา การบริโภคอาหารที่อุดมไปด้วยไขมันและคอเลสเตอรอลมากจนเกิดการสะสมเป็นสาเหตุสำคัญที่ทำให้เกิดโรคต่างๆ ตามมามากมาย

ภาวะคอเลสเตอรอลสูง

ภาวะคอเลสเตอรอลสูงเป็นปัจจัยเสี่ยงที่ทำให้เกิดโรคหัวใจปัจจุบันอัตราผู้ป่วยที่เสียชีวิตจากโรคหัวใจอันสืบเนื่องมาจากคอเลสเตอรอลมีมากขึ้น ไขมันไม่ใช่ปัญหาที่อันตรายเสมอไปเพราะวิตามินบางชนิดสามารถละลายได้เฉพาะในไขมันเท่านั้น ดังนั้นร่างกายของเราจึงต้องยังคงต้องการไขมันอยู่ การงดอาหารที่มีไขมันจึงไม่ส่งผลดีต่อร่างกายที่หลายคนมีความเข้าใจที่ผิดๆ เกี่ยวกับการรับประทานไขมัน

ประเภทของไขมัน

  • ไขมันเลว หรือทางการเพทย์เรียกว่า LDL มีผลกระทบทำให้เกิดการอุดตันของหลอดเลือดแดงได้แก่ อาหารจำพวกเนยเทียม อาหารจานด่วนที่ผ่านการทอด คุ้กกี้ ขนมปังกอบ เราไม่ควรรับประทานไขมันเลว LDL เกินกว่า 20 กรัมในแต่ละวันเมื่อเราไปรับการตรวจเลือดแพทย์จะแจ้งผลเปรียบเทียบระหว่างค่าของไขมันเลวที่ตรวจได้กับไขมันเลวในระดับค่าปกติ ค่าปกติควรอยู่ที่ 130 mg/dl – 160 mg/dl ถ้าเกินนี้ก็ถือว่ามีคอเลสเตอรอลสูง
  • ไขมันดี เป็นไขมันชนิดดีหรือที่ทางการแพทย์เรียกว่า HDL ช่วยในการขจัดไขมันเลว LDL ให้หลุดออกไปจากผนังหลอดเลือด หายมีค่าต่ำกว่า 35 mg/dl ถือว่าไม่ค่อยดีนัก หายมีไขมันดีในปริมาณมากก็จะช่วยลดความเสี่ยงที่ทำให้เกิดโรคหัวใจได้
  • ไตรกลีเซอไรด์ เป็นไขมันอีกชนิดที่ปะปนอยู่ในกระแสเลือด หากมีสูงกว่า 200 mg/dl ถือว่าไม่ดีต่อหัวใจ

คอเลสเตอรอลเท่าไหร่ถึงดี?

ผลรวมของคอเลสเตอรอลทั้งหมดทุกชนิดไม่ควรสูงกว่า 200 mg/dl ควบครบคุมระดับของคอเลสเตอรอลให้อยู่ในระดับปกติ ถ้าเราปล่อยให้มีปริมาณคอเลสเตอรอลปะปนอยู่ในกระแสเลือดมากก็จะส่งผลให้ความยืดหยุ่นของเส้นเลือดลดลงปัญหาที่ตามมาก็คือ เลือดหรือโลหิตจะไม่สามารถลำเลียงผ่านไปตามเส้นเลือดได้อย่างสะดวกจึงทำให้เกิดโรคต่างๆ ตามมามากมาย เช่นโรคหัวใจและหลอดเลือด

จากผลการวิจัยทำให้เราพบว่า สารซาโปนินในโสมมีส่วนช่วยในการกำจัดและลดคอเลสเตอรอล ส่งผลให้ปริมาณคอเลสเตอรอลดีเพิ่มมากขึ้นด้วย ป้องกันไม่ให้เกิดเส้นเลือดแข็งตัวช่วยในการขยายหลอดเลือดกระตุ้นให้เลือดไหลเวียนไปหล่อเลี้ยงอวัยวะต่างๆ ได้มีประสิทธิภาพมากขึ้น

ใส่ความเห็น