จินเซนโนไซด์สารสำคัญในโสมเกาหลี

ต้นปี 1854 Garriques แห่งสหรัฐอเมริกาได้แยกส่วนซาโปนิน (saponin) ออกมาจากโสมอเมริกัน (Panax quinquefolium L.) และตั้งชื่อว่า “พานาควิออน” (panaquion) ราวศตวรรษถัดมาในปี 1957 ดร. I.I Breakhman นักวิทยาศาสตร์ชาวรัฐเซียได้ตีพิมพ์เอกสารชื่อ Panax ginseng (เจนเซน) (Zhen-Shen) ในเอกสารนี้เขาเสนอว่า ซาโปนอน (saponon) เป็นส่วนประกอบที่ออกฤทธิ์ของโสม นอกจากนี้ เขายังเสนอทฤษฎีอะแดปโตเจนซึ่งกล่าวว่า ส่วนประกอบที่ออกฤทธิ์ของโสมเกาหลีบรรเทาอาการอ่อนเพลียช่วยให้ร่างกายกระปรี้กระเปร่าได้อย่างไร ส่วนประกอบที่ออกฤทธิ์นี้เรียกว่า “อะแดปโตเจน” (adaptogen) หลังจากนั้นไม่นาน นักวิทยาศาสตร์ชาวญี่ปุ่น ดร. ชิบาตะ โชจิและ ดร. ทานานกะโอซามุ ก็ได้สกัดและศึกษาคุณสมบัติของซาโปนินและส่วนประกอบอื่นๆ คือ จินเซนโนไซด์ขนิดต่างๆ จากโสมเกาหลีผลงานของทั้งสองเป็นบันไดสู่ความก้าวหน้าของงานวิจัยเรื่องโสม

ชนิดของซาโปนิน จินเซนโนไซด์

ซาโปนินในโสม ซึ่งเรียกว่า “จินเซนโนไซด์” (Ginsenoside) ประกอบด้วย 2 ส่วน คือส่วนที่เป็นน้ำตาลหรือที่เรียกว่า ไกลโคน (glycone) นั้นเป็นน้ำตาลโมเลกุลเดี่ยวหรือหลายโมเลกุลต่อกัน น้ำตาลส่วนใหญ่เป็น monosaccharides และส่วนที่ไม่ใช่น้ำตาลหรือไกลคอน อะไกลคอนซึ่งเป็นแกนกลางของจินเซนโนไซด์ แบ่งออกเป็น 3 ชนิด คือ โปรโตพาแนกซาไดออล, โปรโตพาแนกซาไตรออล และกรดโอลีโนอิก โปรโตพาแนกซาไดออลและโปรโตพาแนกซาไตรออล มีโครงสร้างทางเคมีเป็นเตตระไซคลิกเทอปีนซึ่งจัดอยู่ในสารเคมีกลุ่มดัมมาเรน

จนถึงปัจจุบันพบ ซาโปนินในโสมเกาหลีจำนวนทั้งหมด 29 ชนิดในปี 1964 ดร.ชิบาตะ ได้ตั้งชื่อส่วนประกอบของซาโปนินว่า ฮินซิโมไซด์ มีความหมายว่า สารน้ำตาลที่มีอยู่ในโสม ตามลำดับที่แยกได้จาก TLC. จินเซนโนไซด์ RO และอื่นๆ มีลักษณะพิเศษอื่นอีกที่จินเซนโนไซด์ Rb1, Rb2, Rc และ Rd มีสารประกอบอนุมูลมาโลนี่ จำนวนมาก โดยทั่วไปมีซาโปนิน 29 ชนิดที่ใช้เปรียบเทียบเพื่อแยกโสมเกาหลีจากพืชชนิดอื่นๆ ในสกุลเดียวกัน

คุณลักษณะเฉพาะของจินเซนโนไซด์

เมื่อตรวจแยกวิเคราะห์ด้วยกระบวนการทางวิทยาศาสตร์พบว่าในโสมมีสารจินเซนโนไซด์กว่า 150 ชนิดและมีฤทธิ์ที่แตกต่างกันไปเช่น

 1. ปกป้องเซลล์ประสาท
 2. ต่อต้านอนุมูลอิสระ
 3. ควบคุมกระบวนการสร้างเส้นเลือดใหม่
 4. เป็นพิษต่อเซลล์ (Cytotoxicity) ซึ่งอาจนำไปใช้ในกระบวนการกำจัดเซลล์มะเร็งในยาบางชนิดได้

การศึกษาผลจินเซนโนไซด์ในโสมเกาหลี

 1. จินเซนโนไซด์ Rb1 ; ออกฤทธิ์โดยการส่งเสริมการทำงานของสารสื่อประสาทหลักในสมองและระบบประสาทส่วนกลาง Acetylcholine
 2. จินเซนโนไซด์ Rb1 ; ส่งผลต่อการเพิ่มระดับสารสื่อประสาทซีโรโทนิน(Serotonin) ในสมอง
 3. จินเซนโนไซด์ ชนิด Rb และ Re ; ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของซื่อประสาท GABA ในสมอง
 4. จินเซนโนไซด์ชนิด Rb1 และ Rg1 ; ร่วมกันออกฤทธิ์ต่อสมองโดยการกระตุ้นการหลั่งสารสื่อประสาทในสมองชื่อว่า กลูตาเมท (Glutamate)
 5. จินเซนโนไซด์ชนิด Rb1, Rg ; และสารซาโปนินอื่นๆ มีฤทธิ์ต่อต้านอนุมูลอิสระที่จะมาทำลายเซลล์สมองให้เสื่อมโทรม
 6. จินเซนโนไซด์ชนิด Rg1 ; ช่วยคลายกล้ามเนื้อที่ผนังหลอดเลือดยับยั้งการแข็งตัวของผนังหลอดเลือด ทำให้เลือดไหลเวียนไปเลี้ยงสมองได้ดีขึ้น
 7. จินเซนโนไซด์ชนิด Rb2 ; ช่วยชลอการเสี่ยงต่อการเป็นโรคเบาหวาน ช่วยสร้างการรวมตัวของ DNA และ RNA
 8. จินเซนโนไซด์ชนิด Rg2 ; ช่วยชลออาการหย่อนสมรรถภาพทางเพศ เสริมสร้างระบบความจำ คลายอาการอ่อนเพลีย ทำให้เลือดไม่เป็นลิ่ม
 9. จินเซนโนไซด์ชนิด Rg, Rb, Rc ; ช่วยรักษาอาการความดันโลหิตให้ปกติ มีฤทธิ์ต่อระบบหมุนเวียนโลหิต ปรับการทำงานของประสาทส่วนกลาง

ทำไมโสมเกาหลีถึงมีคุณภาพดีที่สุด

ในปัจจุบันพบว่าโสมเกาหลีได้รับการยอมรับและความนิยมมากทั่วโลกเป็นผลมาจากการควบคุมคุณภาพโสมของรัฐบาลเกาหลีที่เข้มงวดด้วยความสำคัญของโสมที่ถือเป็นพืชเศรษฐกิจที่สำคัญของประเทศรัฐบาลเกาหลีจึงได้เข้ามาควบคุมคุณภาพของโสมด้วยตัวเอง จึงทำให้โสมจากเกาหลีมีคุณภาพสูง โสมเกาหลี มีสารประกอบที่สำคัญอยู่หลายอย่างทั้งมีวิตามินและแร่ธาตุหลายชนิดสารสกัดที่สำคัญคือ ซาโปนิน และ จินเซนโนไซด์ เป็นสารประกอบธรรมชาติที่สำคัญที่สุด ซึ่งมีการศึกษาทดลองค้นคว้าทั้งในระดับห้องทดลองเกี่ยวกับฤทธิ์ทางเภสัชวิทยาเพื่อนำมาใช้เป็นยาและอาหารที่มีประโยชน์ต่อสุขภาพหลายๆ ด้านและพบว่าโสมเกาหลีนั้น มีสัดส่วนของสารซาโปนินและจินเซนโนไซด์ที่เป็นประโยชน์มากที่สุด

ใส่ความเห็น