โสมกับระยะเวลาในการรักษา

ผลของโสมจะทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในการปรับตัวของร่างกายมากกว่าการเกิดผลอันใดอันหนึ่ง ซึ่งโสมจะทำให้ร่างกายแข็งแรงในจุดที่ซึ่งระบบต่างๆ ของร่างกายสามารถเอาชนะโรคและการติดเชื้อต่างๆ ได้ดียิ่งขึ้นมีผลในทางควบคุมการปรับสมดุลของระบบต่างๆ ให้อยู่ในสภาพปกติ เพราะฉะนั้นผลของการทานโสมจึงต้องอาศัยช่วงระยะเวลาหนึ่ง เพื่อให้โสมทำหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพอย่างสมบูรณ์ ดังที่ได้รวบรวมข้อมูลผลของการทานโสมในช่วยระยะเวลา 1 ปี สำหรับการรักษาโรคต่างๆ

ระยะที่ 1 (ช่วงเดือนที่ 1-4) ขจัดสิ่งแลกปลอม สารพิษตกค้าง ธาตุที่เกินความจำเป็นต่างๆ ในร่างกาย ช่วงนี้บางคนอาจมีอาการบางอย่างเช่น คลื่นไส้ เวียนศรีษะ มีพื่นขึ้นตามตัว คันเนื้อคันตัว เป็นต้น (หลายคนมักจะหยุดทานตรงช่วงนี้เลยทำให้โสมทำงานไม่ต่อเนื่องเลยไม่เกิดผลอะไรแนะนำให้ทานต่อเนื่อง)

ระยะที่ 2 (ช่วงเดือนที่ 5-8) ช่วยเพิ่มการทำงานของระบบการสร้างเม็ดเลือดแดง (ช่วยให้ร่างกายนำเอาออกซิเจนบริสุทธิ์ไปยังเซลล์ต่างๆ ของร่างกายได้ดียิ่งขึ้น) ช่วยปรับสภาพความเป็นกรดในระบบเลือดให้เป็นกลาง

ระยะที่ 3 (ช่วงเดือนที่ 9-12) ช่วยให้เซลล์ในร่างกายซ่อมแซมอวัยวะต่างๆ ให้เปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้น เช่น ระบบกล้ามเนื้อ ระบบกระดูก ไขข้อ และเสริมสร้างระบบภูมิคุ้มกันให้แข็งแรง

ใส่ความเห็น