สารสำคัญที่พบในรากโสมเกาหลี

โสมเกาหลี

เมื่อต้นปี 1960 ได้มีการพยายามหาทางพิสูจน์สารสำคัญในรากโสมว่ามีอะไรบ้าง โดยคณะนักวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยมอสโคว์ นำโดยศาสตราจารย์เอ็ลยาก็อฟ และคณะของศาสตราจารย์ชิบาตะ แห่งกรุงโตเกียวประเทศญี่ปุ่น หลังจากการใช้เทคนิคการวิเคราะห์ที่ทันสมัย ก็พบว่าในรากโสมมีสารประกอบที่เรียกว่า ซาโปนิน กลัยโคไซด์ (Saponin Glycosides) ซึ่งเป็นสารที่มีลักษณะเป็นกรดผสมด่าง ก่อตัวจากโมเลกุลของน้ำตาลเกาะติดกับโมเลกุลเทอร์ปินอยด์

สารประกอบกลัยโคไซด์เหล่านี้จะมีอยู่ตามส่วนต่างๆ ของโสม เช่น ใบ ดอก และเปลือกราก ซึ่งเป็นแหล่งก่อตัวของสารประกอบเหล่านี้หลังจากนั้นมันก็ถูกถ่ายไปเก็บรักษาไว้ในส่วนเนื้อของรากโสม โดยปริมาณของสารประกอบเหล่านี้จะเพิ่มขึ้นตามช่วงอายุของรากโสม และมีสัดส่วนพอเหมาะพอดีให้ฤทธิ์ทางเภสัชวิทยาสูงสุด ในช่วงที่รากโสมมีอายุ 6 ปี ต่อมาสารประกอบกลัยโคไซด์เหล่านี้ได้รับการตั้งชื่อโดยนักวิจัยชาวญี่ปุ่น ซึ่งใช้ชื่อเรียกรวมกันว่า จินเซนโนไซด์ (Ginseng + Saponin Glycosides) และใช้รหัสแทนสารประกอบแต่ละตัวว่า Ra, Rb, Rc ……..ฯลฯ

มีเพียงโสมเกาหลีและโสมอเมริกาเท่านั้น ที่มีคุณสมบัติทางเภสัชวิทยาคล้ายคลึงกัน และมีผู้ใช้กันมาก

ข้อมูลอ้างอิง : เอกสารวิชาการ เรื่องการ เรื่องการใช้โสมในผลิตภัณฑ์อาหาร หน้าที่ 8

โดย จุรีรัตน์ ห่อเกียรติ กองควบคุมอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข

พบว่าในโสมอเมริกาจะมีปริมาณโดยรวมของจินเซนโนไซด์มากกว่าโสมเกาหลีแต่ชนิดของจินเซนโนไซด์น้อยกว่าโสมเกาหลี เนื่องจากโสมอเมริกาไม่มี Ra, Rf และ Rh ดังนั้นสมาการ จินเซนโนไซด์ = ประสิทธิภาพทางยา จึงเป็นเรื่องที่ผิด

แต่ความจริงคือ สรรพคุณของโสมไม่ได้ขึ้นอยู่กับจำนวนปริมาณที่แท้จริงของจินเซนโนไซด์ในรากโสม หากอยู่กับปริมาณของจินเซนโนไซด์ที่มีสัดส่วนพอเหมาะพอดีของแต่ละชนิดที่มีอยู่ในรากโสม

ข้อมูลอ้างอิงจาก: เอกสารชุดรวมอาหารและสุขภาพเรื่องโสม ราชันย์สมุนไพรแห่งโลกตะวันออก หน้าที่ 92-94

โดย สตีเฟ่น ฟลูเดอร์ M.A.,PH.D ศักดิ์ บวร แปลและเรียบเรียง

ใส่ความเห็น