ทำไมโสมเกาหลีถึงมีราคาแพง

 

root ginseng7

กระบวนการเพาะปลูกค่อนข้างยุ่งยากและกินเวลานานถึง 6 ปี และเมื่อเก็บเกี่ยวแล้วรากจะคงสภาพอยู่ดีเพียง 2-3 เดือนเท่านั้น ทางแก้คือการสร้างกระบวนการแปรรูปเพื่อรักษาตัวยาสำคัญที่อยู่ในราก มิให้เสื่อมสภาพไป รากที่เก็บเกี่ยวมาต้องคัดเอาเฉพาะส่วนดีๆ ด้วยเหตุนี้โสมเกาหลีดีๆ จึงต้องมีราคาแพง ณ จุดนี้จึงเป็นช่องทางให้พ่อค้าที่ขาดคุณธรรมฉวยโอกาสนำรากโสมคุณภาพต่ำแต่จำหน่ายในราคาสูง เพื่อเอากำไรมากๆ โดยผู้บริโภคอาจไม่ได้ประโยชน์เนื่องจากไม่มีตัวยาสำคัญอยู่หรือถึงมีก็น้อยมาก

ใส่ความเห็น