ชาโสมเกาหลี ดงวอน กล่องไม้

ชาโสมเกาหลี กล้องไม้ พรีเมี่ยม นำเข้าจากเกาหลี ในรูปเกล็ดสีทองเล็กๆ บรรจุซองฟอยด์ป้องกันความชื้นปิดสนิทมีปริมาณสามารถดื่ม เพื่อบำรุงสุขภาพ โสม 1 ซอง ขนาด 3 กรัม ประกอบด้วย กลูโคส และโสมเกาหลีสกัด 10%

วิธีรับประทาน ฉีกซอง เทผสมน้ำอุ่นๆ หรือน้ำเย็น สามารถ เพิ่มความหวาน ด้วยน้ำผึ้ง

มาตรฐานกำหนดคุณภาพชาโสม

รัฐบาลเกาหลีได้ใช้ระบบการจัดระดับของ ชาโสม ออกเป็น 4 ระดับ เพื่อบอกถึงปริมาณของสารซาโปนิน ทึ่มีอยู่ในผลิตภัณฑ์ชาโสม ซึ่งได้ใช้สัญลักเป็นรูปดาว แสดงไว้บนบรรจุภัณฑ์ของชาโสม คือ

รัฐบาลเกาหลีจะมีการตรวจสอบมาตรฐานของชาโสมจากผู้ผลิตอยู่เสมอ เพื่อรักษาไว้ซึ่งคุณภาพและมาตรฐานของ ชาโสม และ ชาโสมเกาหลีดงวอน เป็นชาโสมเกรด 3 ดาว หรือ ชาโสมคุณภาพอย่างสม่ำเสมอ

ขนาด 30 ซอง ราคา 1,200.- พิเศษเพียง 950 .-
โปรโมชั่นซื้อ 3 กล่อง แถม ฟรี 1 กล่อง

ใส่ความเห็น