ไขข้อสงสัยเรื่องโสม

โสมเกาหลีจะถูกเก็บเกี่ยวหลังจากการปลูกเป็นเวลา 4-6 ปี รากโสมที่ขุดสดใหม่ จะมีน้ำเป็นส่วนประกอบถึง 75% จึงมักจะเน่าเสียได้ง่าย ทำให้ยากในการเก็บรักษาโสมสดให้นานกว่า 1 สัปดาห์ จึงได้เกิดกรรมวิธีในการรักษารากโสม โดยชนิดของโสมเกาหลีแบ่งตามกรรมวิธีการเก็บรักษาได้ 2 ชนิดคือ

โสมขาว คิอการนำรากโสมสดมาตากแห้ง เพื่อการเก็บรักษารากโสมจะมีลักษณะเป็นสีขาวซีด

โสมแดง คือ การนำรากโสมสดมานึ่งเพื่อการเก็บรักษา รากโสมจะมีลักษณะแห้งและแข็ง มีสีน้ำตาลเข้ม หรือสีแดง จึงเรียกว่าโสมแดง

ทำไมต้องโสมเกาหลี?

โสมเกาหลี ได้รับการยอมรับและความนิยมมากทั่วโลก เป็นผลมาจากการควบคุมคุณภาพโสมของรัฐบาลเกาหลีที่เข้มงวด ด้วยความสำคัญของโสมที่ถือเป็นพืชเศรษฐกิจที่สำคัญของประเทศ รัฐบาลเกาหลีจึงได้เข้ามาควบคุมคุณภาพของโสมด้วยตัวเอง และการทำการศึกษาทดลองค้นคว้าทั้งในระดับห้องปฏิบัติการ และระดับคลินิกเกี่ยวกับฤทธิ์ทางเภสัชวิทยาเพื่อนำมาใช้เป็นยาและอาหาร พบว่าโสมเกาหลีนั้น มีสัดส่วนของสารซาโปนินและสารออกฤทธิ์ที่เป็นประโยชน์มากที่สุด จึงทำให้โสมจากเกาหลีมีคุณภาพสูง

การรับประทานโสมที่ถูกต้อง

โสมเกาหลีไม่ใช่เครื่องดื่มบำรุงกำลังที่ให้ผลเฉพาะครั้งตอนที่รับประทาน ซึ่งต่างจากเครื่องดื่มทั่วไปที่รับประทานแล้วจะรู้สึกดีทันที เวลาหมดฤทธิ์ จะทำให้รู้สึกเหนื่อยล้ามากกว่าเดิม และยังคงอยากรับประทานในปริมาณเพิ่มขึ้น แต่โสมนั้นมีความแตกต่างออกไป โดยผู้รับประทานโสมจะไม่รู้สึกถึงการเปลี่ยนแปลงในทันที แต่โสมจะค่อยๆ เพิ่มประสิทธิภาพให้ผู้รับประทานอย่างช้าๆ ผลของโสมเกาหลีจะทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในการปรับตัวของร่างกายมากกว่าการเกิดผลอันใดอันหนึ่ง ซึ่งโสมจะทำให้ร่างกายแข็งแรงในจุดที่ซึ่งระบบต่างๆ ของร่างกายสามารถเอาชนะโรคและการติดเชื้อต่างๆ ได้ดียิ่งขึ้นมีผลในทางควบคุมการปรับสมดุลของระบบต่างๆให้อยู่ในสภาพปกติ เพราะฉะนั้นผลของการทานโสมจึงต้องอาศัยช่วงระยะเวลาหนึ่ง เพื่อให้โสมทำหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพอย่างสมบูรณ์

ใส่ความเห็น