การดูแลสุขภาพกับผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร

การดูแลสุขภาพของมนุษย์นั้น เราต้องการให้มีอายุที่ยืนยาว พร้อมๆกับการมสุขภาพที่ดีด้วย ซึ่งนอกจากจะหมายถึงการปราศจากโรคหรือการเจ็บป่วยแล้ว ยังรวมไปถึงการที่อวัยวะต่างๆ ในร่างกายทุกระบบ จะสามารถทำงานได้ดี มีประสิทธิภาพสมควรแก่วัย ไม่ใช่ว่าเราอายุ 40 ปี แต่ระบบการทำงานทั้งภายในและภายนอกร่างกายมีความเสือมเหมือนกับอายุ 70 ปี ซึ่งอาจดูเหมือนว่าร่างกายชราเกินวัยจริงๆ ดังนั้นการดูแลสุขภาพที่สำคัญมากๆ อันดับแรกคือ การดูแลสุขภาพจากภายในที่ถูกต้องเหมาะสม โดยเฉพาะการได้รับอาหารในปรมาณที่เพียงพอ ในสัดส่วนที่เหมาะสมและได้รับการต้านอนุมูลอิสระที่มากพอเพื่อช่วยป้องกันการเสื่อมสภาพของเชลล์ในอวัยวะต่างๆ ในร่างกาย ถึงแม้ว่าร่างกายจะสามารถสร้างสารต้านอนุมูลอิสระได้เอง แต่ในอายุที่มากขึ้นหรือภาวะในร่างกายอ่อนแอ ร่างกายก็ไม่สามารถสร้างสารอนุมูลอิสระที่เพียงพอ และเป็นเหตุที่ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารเข้ามามีบทบาทในการเติมเต็มสุขภาพของเรานั้นเอง

นวัตกรรมต้านวัยชราคงไว้ซึ้งความหนุ่มสาวตลอดกาล การเปลี่ยนแปลงของร่างกายที่เข้าสู่วัยชราหรือที่เราเรียกกันว่าคนแก่นั้นเกิดจากการเสื่อมสภาพของเชลล์ในร่างกาย ไม่ว่าจะเป็นเชลล์ผิวหนังหรือเชลล์ในอวัยวะต่างๆ หากเราสามารถหยุดยั้งหรือชลอการเสื่อมสภาพของเชลล์ หรือป้องกันไม่ให้เชลล์ถูกทำลายอย่างรวดเร็ว รวมทั้งหากร่างกายสามารถซ่อมแซมให้เชลล์เหล่านั้นฟื้นตัว และทำงานได้ดีเช่นเดิมก็จะทำให้ร่างกายแก่ช้าลง สารต้านอนุมูลอิสระจึงมีบทบาทสำคัญมากต่อการป้องกันการเสื่อมสภาพของเชลล์ต่างๆ ในร่างกายทุกระบบ

การเปลี่ยนแปลงที่สำคัญอีกประการหนึ่งคือ การเสื่อมสภาพของโครงสร้างของร่างกาย ทำให้เกิดความหย่อนยานของผิวหนัง ความแข็งแรงของกระดูกลดลง ความยืดยุ่นตัวของกล้ามเนื้อลดลง ซึ่งส่วนสำคัญที่เป็นโครงสร้างของผิวหนัง กระดูก ข้อ เอ็น และกล้ามเนื้อก็คือ เส้นใยคลอลาเจน (Collagen) หากร่างกายสามารถได้รับปริมาณของเส้นใยคลอลาเจนเพิ่มเติมอย่างเพียงพอ มีการเสริมสร้างคลอลาิเจนที่มีประสิทธิภาพ ก็จะทำให้ความกระชับ เต่งตึงของผิวหนัง ทำให้กล้ามเนื้อและเอ็นมีความยืดหยุ่นตัวได้ดี และยังเสริมความแข็งแรงให้กับกระดูกได้อีกด้วย

ดังนั้นการต่อต้านความชราที่สำคัญคือ การทำให่ร่างกายได้รับสารต้านอนุมูลอิสระที่มีประสิทธิภาพสูงและได้รับคลอลาเจนอย่างเพียงพอในแต่ละวัน ก็จะทำให้สามารถคงไว้ซึ่งความเป็นหนุ่มสาวได้ยาวนานอย่างแน่นอน

ใส่ความเห็น