คุณภาพของโสมเกาหลีอิลวา

ข้อสำคัญ 3 ประการที่จะตัดสินเรื่องคุณภาพของโสมอิลวา

1. รากโสมที่นำมาใช้ประโยชน์ ต้องเป็นรากเกรด A ที่มีองค์ประกอบสมบูรณ์และมีอายุ 4-6 ปีเป็นมาตรฐาน

มาตรฐานผลิตภัณฑ์โสมของอิลวา คือ จะต้องใช้รากโสมที่มีอายุ 4-6 ปีขึ้นไป ซึ่งเป็นโสมเกรด A ที่มีส่วนประกอบของสารที่มีฤทธิ์อย่างเพียงพอและสมดุย แล้วนำมาผลิตภายในระยะเวลาที่รวดเร็วนับตั้งแต่รากโสมถูกเก็บเกี่ยวจากแปลงปลูกเพื่อรักษารสชาติ กลิ่น ความกลมกล่อมที่เป็นธรรมชาติของโสมไว้อย่างสมบูรณ์ อิลวาคือผู้เชี่ยวชาญและพิถีพิถันการเลือกรากโสมคุณภาพจากแหล่งเพาะปลูกโสมที่ได้รับการยอมรับว่าดีที่สุดในโลก ตั้งแต่ยุคเริ่มแรก อิลวา ได้รับการคัดเลือกให้เป็นเจ้าแรกในการเลือกซื้อ รากโสมเกรด A จากเกษตรกรก่อนบริษัทอื่นๆ เพื่อควบคุมคุณภาพ และรักษามาตรฐานผลิตภัณฑ์โสมเพื่อการส่งออกจากทบวงผูกขาดโสมของรัฐบาลเกาหลี

2. วิธีการสกัดโสม อิลวา ใช้วิธีการสกัดด้วยแอลกอฮอล์ซึ่งเป็นเอกลักษณ์เฉพาะของอิลวา

โสมอิลวา ใช้วิธีสกัดด้วยแอลกอฮอล์ ซึ่งเป็นวิธีที่ไม่เหมือนใคร อิลวา ใช้วิธีการสกัดแบบแอลกอฮอล์ในภาชนะที่ปิดสนิด ซึ่งสารสกัดที่ได้มากจากการสกัดด้วยวิธีนี้ จะทำให้ได้ส่วนประกอบออกมาถึง 100% แต่กต่างจากการสกัดของบริษัทอื่นที่สกัดด้วยน้ำ เพราะจะทำให้ส่วนประกอบของโสมถูกทำลายไปเสียเกือบหมด

3. วิธีการแปรสภาพโสมให้เป็นผลิตภัณฑ์โสมสำเร็จรูป อิลวาใช้ระบบอุณหภูมิและแรงดันต่ำ

วิธีการแปรสภาพนั้นมีจุดสำคัญอยู่ที่อุณหภูมิ และแรงดัน การสกัดของบริษัทอื่นที่ใช้น้ำนั้นจะต้องใช้อุณหภูมิและแรงดันที่สูงมาก ซึ่งจะทำให้สารประกอบของ “ซาโปนิน” ถูกทำลาย การสกัดด้วยแอลกอฮอล์ยังทำให้ไม่สูญเสียรสชาติ และกลิ่นหอมของโสม นอกจากนี้การยังเก็บรักษาไว้ถึง 10 ปี โดยไม่มีความเปลี่ยนแปลงผิดปกติเกิดขึ้นเลย

ใส่ความเห็น