เหตุบั่นทอนต่อสุขภาพของเรา

ความเครียด

 • ความกดดันเหนื่อยล้าทางอารมณ์
 • การเหน็ดเหนื่อยจากการทำงาน
 • การพักผ่อนไม่เพียงพอ
 • ขาดการออกกำลังกาย
 • อยูาในสภาพแวดล้อมที่เป็นพิษ
 • เหล้า, บุหรี่

มลภาวะในอาหาร

 • รับประทานอาหารที่มีฤทธิ์เป็นกรดมากเกินไป
 • รับประทานอาหารที่มีสารปนเปื้อน
 • รับประทานอาหารมากเกินความต้องการ
 • อาหารที่มีไขมัน หรือน้ำตาลมาก

มลภาวะเกี่ยวกับยา

 • รับประทานยาโดยไม่ได้ดื่มน้ำ
 • ใช้ยาไม่ถูกปริมาณและวิธีใช้
 • รับประทานยามากกว่า 1 ขนาดในคราวเดียว
 • รับประทานยามาเป็นเวลานาน

การไหลเวียนของโลหิตผิดปกติ

โลหิตไม่สะอาด เส้นเลือดมีรูแคบเนื่องจากมีไขมันสะสมตามผนังหลอดเลือดทำให้เส้นเลือดอุดตัน เส้นเลือดจะมีสภาพที่แข็งและเปราะบาง ทำให้ปริมาณออกซิเจนไม่เพียงพอ

ผลกระทบต่อสุขภาพของเรา

 • ผลต่อระบบการไหลเวียนของโลหิต (โรคหัวใจ โรคความดัน)
 • ผลต่อระบบภูมิคุ้มกัน (โรคภูมิแพ้)
 • ผลต่อระบบการย่อยและการขับถ่าย (โรคกระเพาะ โรคลำใส้อักเสบ)
 • ผลต่อระบบความจำและประสาทสัมผัส (เหน็บชา ความจำเสื่อม)
 • ผลต่อระบบอวัยวะภายใน หัวใจ ตับ ปอด ม้าน ไต)
 • (โรคเบาหวาน โรคความดัน โรคไขข้ออักเสบ ฯลฯ)

ใส่ความเห็น