โสมเกาหลีอิลวา
ILHWA KOREAN GINSENG

บริษัท อิลวา (ประเทศเกาหลี) เป็นบริษัทในกลุ่มของ “THONG-IL GROUP”
ได้ก่อตั้งขึ้นในเดือนธันวาคม ค.ศ.1971 (พ.ศ.2514) ในบริเวณที่เรียกว่า ซอง ดอง กู (SONG DONG GU) ซึ่งอยู่ในแถบทิศตะวันออกของเมืองหลวง บริษัท อิลวา ได้ดำเนินตามวัตถุประสงค์นั้น ด้วยความมุ่งมั้น และด้วยความเชื่ออันแน่วแน่ที่ว่าระบบการจัดการด้านต่างๆ ของบริษัท อิลวา จะเป็นตัวกำหนดคุณภาพของผลิตภัณฑ์ และคณะทำงานของเรา ดังนั้นเพื่อเป็นการประกันว่าเรามีคุณภาพสูงสุด มีบุคลลากรที่มีความสุข ในการทำงานเราจึงมี โรงงานโสม ที่ใหญ่โตและทันสมัยที่สุด มีเทคโนโลยีที่ทันสมัย มีสถาบันวิจัยอิลวา ที่มีนักวิจัย นักเคมี นักวิทยาศาสตร์การแพทย์เพื่อการพัฒนาและควบคุมผลิตภัณฑ์ให้มีคุณภาพสูงสุด รางวัลเกียรติยศจากสถาบันต่างๆ ทั่วโลกที่มอบให้กับอิลวา ย่อมเป็นหลักประกันความน่าเชื่อถือของอิลวา

บริษัท อิลวา จำกัด เป็นบริษัทผู้ผลิตโสมเกาหลีเจ้าแรกและเจ้าเดียว ที่มีสถาบันวิจัยชั้นแนวหน้าในการทำหน้าที่วิจัย ค้นคว้า ทดลอง และพัฒนาคุณภาพของผลิตภัณฑ์โสมเกาหลี เพื่อการส่งออกสู่ทั่วโลก

ผลิตภัณฑ์ของอิลวา มียอดส่งออกถึง 44,000,000 เหรียญสหรัฐต่อปี โดยส่งไปยังประเทศต่างๆกว่า 50 ประเทศ เช่น ญี่ปุ่น อเมริกา และเยอรมัน อิลวาครองความเป็นหนึ่งมาตลอด ในด้านการส่งออก ผลิตภัณฑ์โสมเกาหลี และปัจจุบัน อิลวายังครองส่วนแบ่งสินค้าส่งออกอยู่ถึง 70% ของตลาดโสมทั่วโลก จนได้รับรางวัลในฐานะเป็นผู้นำการส่งออกสูงสุด จากรัฐบาลเกาหลีในงานวันส่งเสริมการส่งออก ปี 1975 จนถึงปัจจุบัน

ด้วยความมุ่งมั้นและความพยายามที่จะสืบทอดความมีศิลปะของผลิตภัณฑ์โสมเกาหลีให้ได้เข้ามามีส่วนร่วมในการดูแลสุขภาพของคนไทย อิลวาเป็นเจ้าแรกในการบุกเบิกตลาด โสมเกาหลี ในประเทศไทย

Monde Selection
อิลวา โคเรียน จินเส็ง ซอฟท์แคปซูล ได้รับรางวัลเหรียญทองผลิตภัณฑ์เสริมอาหารยอดเยี่ยม จากสถาบัน Monde Selection