มาแล้วตามคำเรียกร้อง!! กับการเปิดรับกรุ๊ปสุด Exclusive “รวมพล ตะลุยแดนโสมขาว” ซึ่งพาท่านร่วมเดินทางไปท่องเที่ยวในประเทศเกาหลีใต้ และพิเศษสุดๆ ด้วยการเข้าเยี่ยมชมโรงงานอิลวาเกาหลี โรงงานผู้ผลิตและส่งออกโสมอันดับ1 ของประเทศเกาหลีใต้

ครั้งแรกกับการเดินทางเข้าเยี่ยมชมโรงงานอิลวาแห่งใหม่ด้วยพื้นที่ขนาดใหญ่กว่า 2 หมื่นตารางเมตรที่เปิดให้เข้าชม เฉพาะกรุ๊ปพิเศษของอิลวาเท่านั้น พร้อมทั้งเยี่ยมชมกระบวนการผลิตโสมเกาหลีที่ทันสมัยจากโรงงานที่ได้รับรองมาตรฐานสากลต่างๆ ทั่วโลก เช้าชมไร่โสม และแปลงปลูกโสม จากนั้นเราจะพาท่านไปยังสถานที่ท่องเที่ยวที่สำคัญและมีชื่อเสียงของประเทศเกาหลี ที่ไม่ว่าใครมาเที่ยวเกาหลีก็ต้องไม่พลาด

Packages to Korea1 Packages to Korea2 Packages to Korea3 Packages to Korea4 Packages to Korea5 Packages to Korea6 Packages to Korea7 Packages to Korea8