วิธีการชำระเงินค่าสินค้า 

ชำระด้วยการโอนเงินเข้าบัญชี ดังนี้

Bankil

**กรุณาเก็บ Slip เพื่อเป็นหลักฐาน จนกว่าจะได้รับสินค้าเป็นที่เรียบร้อยแล้ว**

แจ้งโอนเงินค่าสินค้าทันที “ทุกครั้ง” เพื่อป้องกันความผิดพลาด
เมื่อลูกค้าได้ทำการโอนเงินเข้ามาแล้วรบกวนทางลูกค้าเก็บหลักฐานการโอนเงินไว้และทำการแจ้งการโอนเงินเข้ามาด้วยทุกครั้ง เพื่อความรวดเร็วในการ Pack สินค้า และจัดส่งสินค้าให้ในแต่ล่ะวัน
ช่องทางการแจ้งการโอนเงิน
  1. มือถือ 085-2580690
  2. Email: [email protected]