สร้างความสมดุลด้วยการกินแบบหยิน-หยาง

อาหาร ในโลกนี้ที่มีทั้งหยินและหยาง รวมไปถึงระบบต่างๆ ภายในร่างกายเรา ดังนั้นการเลือกกินอาหารจึงมีผลต่อสะภาวะสมดุลของร่างกาย

0 Comments