การดูแลตนเองให้ห่างไกลจากมะเร็งปากมดลูก

สำหรับมะเร็งปากมดลูก นั้น แม้ว่ามดลูกจะไม่ใช่อวัยวะสำคัญในการดำรงชีวิต แต่การเกิดมะเร็งเฉพาะที่สามารถทำให้เกิดการสูญเสียเลือดทั้งเรื้อรังและรุนแรง

0 Comments